EviWild samlar forskning om åtgärder som ska minska skador och konflikter runt rovdjur

Projektet EviWild kartlägger kunskap om effekter av åtgärder avsedda att minska konflikter mellan människor och vilda djur – och gör den mer tillgänglig.

Inom viltförvaltningen finns idag ett stort antal åtgärder tillgängliga för att förebygga konflikter mellan vilt och människa. För den enskilde kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad på de vetenskapliga utvärderingar som görs för att fastställa hur väl dessa åtgärder uppfyller sitt syfte.

Projektet EviWild syftar till att systematiskt kartlägga den kunskap som finns gällande hur väl olika åtgärder fungerar. Målsättningen är att skapa en lätt tillgänglig databas där den intresserade kan hitta sammanfattad information om kunskapsläget.

Information på svenska om EviWild på SLUs hemsida.

Besök EviWild.

Foto Gudrun Haglund Eriksson