Ex-jobb om Merinokorsningar i Jämtland


Den ståtliga Merinobaggen Ullrik. Foto: Anna Hedendahl

Marie Sjölin har precis avslutat sitt examensarbete:
Är merinokorsningar ett alternativ i jämtländsk fårhållning? 

I det har hon studerat de merinokorsningar som är resultatet av en import av merinobaggar som projektet Ull-rika gjorde och korsade med Sveafår.

Så här skriver hon i sin sammanfattning:

"Fårhållning bidrar, förutom med ull, skinn, kött och mjölk, även till öppna landskap. Fårens ull är en bra råvara tack vare många olika egenskaper såsom att den är vattenavvisande och lätt att forma.

Ullproduktionen är idag koncentrerad till specifika områden i världen vilket leder till miljöproblem och en skev marknad.
I Jämtland pågår en satsning för lokal ullproduktion och förädling i ett projekt kallat Ullforum. I projektets föregångare ”Ull-rika” importerades merinobaggar som korsades in i jämtländska besättningar med sveafår.

Syftet med följande examensarbete var att utvärdera hur det avelsarbetet har gått med avseende på främst produktionsresultat genom att analysera uppgifter registrerade i Elitlamm samt genom en kvalitativ intervjustudie med berörda fårägare.

För att kunna besvara arbetets övergripande frågeställning om merinokorsningar är ett alternativ i jämtländsk fårhållning fokuserade studien på vissa frågeområden:

Hur stor är populationen idag?
Hur har slaktkroppsegenskaperna, tillväxten, ullkvaliteten och fruktsamheten påverkats?
Vilka eventuella problem finns?
Hur ser möjligheterna ut för framtiden?

Efter avslutad studie konstaterades det att införsel av merino i jämtländska fårbesättningar har lett till att slaktkroppsegenskaperna, tillväxten och fruktsamheten har försämrats medan ullkvaliteten har förbättras. Intervjustudien visade på att det finns många möjligheter såväl som problem i projektet Ullforum och för produktion av finfibrig ull i Jämtland.

Merinokorsningar kan vara ett bra alternativ i jämtländsk fårhållning under förutsättning att arbetet med att utöka populationen och att selektionen för önskvärda egenskaper fortgår."

Vill du läsa hela ex-jobbet så klicka här.