Fäbod & rovdjur för en rikare framtid

Seminarium om bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljö

Plats och tid: Rovdjurscentret i Järvsö 7-8 maj 2013

Rovdjur och fäbodbruk är viktiga faktorer om Sverige ska uppnå målen kring bland annat biologisk mångfald, ett rikt odlingslandskap, landsbygds- utveckling och kulturmiljö.

Ladda ner uppdaterad (7 mars) pdf innhållande inbjudan och program ››

Anmälan (senast 22 april) och frågor: info@de5stora.com eller tel. 0651-411 70.

Seminariet arrangeras och finansieras av: Rovdjurscentret De 5 Stora, Fäbodbrukarna, Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen i Gävleborg och Studieförbundet Vuxenskolan