Färdig plan för att utveckla nöt- och lammproduktion

Källa: Jordbruksaktuellt
Målet med planerna är att öka produktionen av svensk nöt och lamm. På vägen finns det både möjligheter och hot, vilka presenteras i handlingsplanerna. Liksom handlingsplanen för mjölk finns det runt 80 stycken åtgärdspunkter och utmaningen att pricka av dem är av varierande svårighet.

Alla i branschen verkar vara eniga om att det är positivt att handlingsplanerna har kommit till och nu är klara. Det finns stora utmaningar för svensk produktion av nöt och lamm, men även enorma möjligheter. Det gäller bara att ta tillvara på dem, och handlingsplanerna är ett steg i rätt riktning.

För att öka lönsamheten inom svensk lammproduktion, måste intäkterna upp, kostnaderna ner och produktiviteten på gårdarna öka.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Färdig plan för att utveckla nöt- och lammproduktion ››