Fästingparasit drabbar köttdjur

Källa: ATL
En ny forskningsstudie visar att fyra procent av Sveriges fästingar bär på parasiten babesia som orsakar dödsfall främst bland nötdjur. Ett varmare klimat kommer sannolikt att leda till ökade problem.

Förra året samlade molekylärbiologerna Maria Karlsson och Martin Andersson in 520 fästingar från södra Sverige. Deras studie visar att 4,2 procent av fästingarna bär på parasiten babesia vars smitta babesios främst drabbar nötdjur men även får.

Babesios, som också kallas blodhalning eller sommarsjuka, minskade kraftigt efter vaccination under 1980- och 1990-talen men vaccinet förbjöds eftersom det inte var säkert för vare sig djur eller veterinärer.

– Nu ser vi att babesios är på uppgång igen. Det finns också ett stort mörkertal eftersom enstaka döda djur inte skickas på obduktion, säger Maria Karlsson, postdoktor i zoologisk ekologi vid SLU Alnarp.

– Globalt sett är babesios den tamdjurssjukdom som orsakar störst ekonomiska förluster, säger Martin Andersson, postdoktor i zoologisk ekologi vid Linnéuniversitetet.

Hela artikeln
ATL: Fästingparasit drabbar köttdjur ››