Får i Sverige

Hur många får har egentligen en medelstor fårbeättning i Sverige? Och hur många får har medianbesättningen?

Tack till Anders Råsberg som låter oss publicera resultatet av dessa efterforskningar om svensk fårhållning.

Var finns fåren? Flest är de i Västra Götaland, följt av Gotland, Skåne och Östergötland.

Medelstorleken på de svenska besättningarna ligger runt 35 får, men medianvärdet är ungefär halva medelvärdet. Det betyder att även om en värmländsk besättning i medeltal håller 22 vuxna djur, så finns det lika många besättningar i Värmland som har färre än 12 djur som det finns besättningar med fler än 12 djur.

Gotland sticker ut med markant högre siffror både för medel- och medianbesättningen.