Fårdag i Gävleborg

Lotta Zetterlund LRF och Lotta Wallberg Bruun Gävleborgs Fåravelsförening har sedan flera år tillbaka planerat en Fårdag för viltförvaltningsdelegationen i Gävleborg, och den kunde nu äntligen genomföras.
Dagen startade i Hosjö bystuga utanför Storvik den 2 juni, deltagare fanns med från VFD, intressegrupper, politiker och handläggare på länsstyrelsen.

Efter ordinarie VFD-möte höll Lotta Wallberg Bruun en presentation om lammproduktion, med syfte att öka kunskapen om hur uppfödning av lamm går till och om hur rovdjuren påverkar vår vardag.
Hur mycket merarbete rovdjursavvisande stängel innebär, att dessa stängsel är dyra att sätta upp och underhålla. Att röjning av dessa stängsel är mycket tidskrävande varje år. Att rekommendationer som nattintag kan vara svårt att genomföra i praktiken.

Hur antalet fårgårdar och antalet får minskat kraftigt i Gävleborg under perioden 2015-2021, samtidigt som antalet rovdjur ökat kraftigt. Att oro för sina djur och det oavlönade merarbete som rovdjuren innebär är orsaken till att får och lamm minskar i Gävleborg. Detta i en tid som vi verkligen behöver öka vår livsmedelsproduktion.

Dyra att sätta upp och tidskrävande att underhålla.

Fårbonden Anders med sina får på gården precis intill berättade om sina erfarenheter av rovdjursavvisande stängsel och vargangrepp.

Vi fortsatte sedan ut i fält och tittade på Anders och hans far Mats får och deras olika stängsel, de har sedan 15 år tillbaka permanenta rovdjursavvisande stängsel uppsatt. Vi såg också på en variant av flexinät som var extra högt och kraftigt. Dessa nät är också önskvärda att kunna få stöd för, vilket inte alltid varit möjligt. Anders visade också mark som inte längre är möjlig att beta då den inte är möjlig att stänga in säkert och effektivt.

Det blev en mycket lyckad dag där deltagarna visade ett stort intresse och förståelse för den problematik lammproduktion och rovdjur innebär. En dag genomförd tillsammans med LRF Gävleborg, ett mycket bra samarbete.

Slutord i presentationen som visades under Gårdagen i Gävleborg.

Text och foto Lotta Wallberg Bruun