Fårfäll ger skydd mot astma

Nyfödda som sov på fårskinn fick astma och allergisnuva i mindre utsträckning än andra. Det visar ny forskning.

Barn på landet som växer upp i närheten av djur drabbas i mindre omfattning av astma och allergisnuva, jämfört med barn som växer upp i stadsmiljö. Det har tidigare forskning tydligt visat. Om man utsätts för allergiframkallande ämnen och mikroorganismer under sina första månader i livet kan kroppen reagera genom att utveckla motståndskraft – vilket minskar risken för exempelvis astma och allergisnuva längre fram i livet.

Under slutet av 90-talet frågade man nyblivna föräldrar i München och Leipzig om deras nyfödda bebisar sov på djurfällar, främst fårskinn berättar Christina Tischer. När frågan ställdes var man egentligen intresserad av en möjlig koppling till plötslig spädbarnsdöd – inte astma. Att det fanns en astma- och allergisnuveskyddande effekt kom som en överraskning när man analyserade resultaten på nytt i år.

Det visade sig att bebisar som fick ligga på djurfällar mellan födseln och tre månaders ålder drabbades av bronkit, astma och i viss mån allergisnuva i mindre utsträckning.

Hela artikeln
SVT Vetenskap: Fårfäll skydd mot astma ››