Färsk statistik om marknadsbalans och handel

Marknadsbalanserna har en flik för årsstatistik som sträcker sig långt tillbaka i tiden samt flikar som visar den kvartalsvisa utvecklingen de senaste åren. Även handeln med andra länder finns med i filerna.

Hämta Lammkött – marknadsbalans

Grafik Jordbruksverket