Filmlucka 8: Vad är biologisk mångfald?

8 december: Vad är biologisk mångfald?

Dagens film passar att sprida utanför våra egna led, den handlar om betesdjurens betydelse för biologisk mångfald.

Många av filmerna som finns i Kunskapsbasen kan ses igen och igen, så under december passar vi på att se om filmer.