Finland

Internorden – kontaktpersoner

Milla Alanco-Ollqvist
ProAgria
milla.alanco-ollqvist@proagria.fi

Kontaktuppgift för Internorden i Finland har uppdaterats 2021. 

Uppgifter nedan väntar på uppdatering.

1. Offentliga institutioner

Jord- och skogsbruks-ministeriet
Laws and regulations, health and diseases, statistics
www.mmm.fi

EVIRA
Control of laws and regulations (Agricultural Production Control, animal health and diseases)
www.evira.fi

2. Organisationer

Finlands Fårförening r.f.
Sheep owners’ organization
pia.parikka@proagria.fi

ProAgria Lantbrukscentralernas förbund
Advisory work (breeding, nutrition, economy)
pia.parikka@proagria.fi
www.proagria.fi

MTK
Finnish farmers’ organization
jukka.markkanen@mtk.fi
www.mtk.fi

Suomen Vuohiyhdistys r.y.
Goat owners’ organization
suviande@gmail.com

3. Utbildnings- och forsknings-institutioner

MTT/ husdjur
Fodder, grazing, nutrition research
riitta.sormunen-cristian@mtt.fi
www.mtt.fi

Helsingfors universitet – agrikultur/husdjur
Sheep and goat projects
www.helsinki.fi