Finullsföreningen byter namn

Finullsföreningen byter namn till Föreningen Svenska Finullsfår!

Föreningen syftar till att bevara och ta vara på Finullsfårets goda egenskaper och vi vill understryka detta genom att ha med ordet ”får” i namnet. Ullens glans och mjukhet är viktig, så även rasens goda modersegenskaper, höga fertilitet och mjölkproduktion, fina förmåga till köttansättning på naturbetesmarker och så det trevliga lynnet. Ett mångsidigt och värdefullt får! Just fårets kvalitet och nytta står i fokus för föreningens arbete.

I och med namnbytet har vi tagit fram en ny logotyp, med tydlig igenkänning från tidigare logotyp.

Besök gärna hemsidan, för mer information om föreningen och finullsfåren!

finullsfar