Fler fascinerande fakta om företag med får

Källa Jordbruket i siffror

10 får är den vanligaste besättningsstorleken

10 tackor och baggar per besättning är den vanligaste besättningsstorleken bland företag med får år 2023.

Diagrammet visar att den vanligaste besättningsstorleken år 2023 var 10 tackar och baggar. Hela 382 besättningar hade 10 tackor och baggar. Det är en ökning från år 2020 då den vanligaste besättningsstorleken var 5 tackor och baggar per företag.

Fler mindre men färre större fårföretag

En mer detaljerad studie av utvecklingen för olika besättningsstorlekar mellan år 2013 och år 2023 visar att antalet besättningar ökade i gruppen med färre än 50 tackor och baggar mellan åren 2020 och 2023. I de större besättningar, de med minst 100 tackor och baggar så har antalet besättningar minskat.

Statistiken visar att mellan åren 2020 och 2023 har fårföretag med större besättningar förändrats så här:

  • För besättningsstorleken 50-99 tackor och baggar har antalet företag ökat med 7 företag från 718 företag till 725 företag.
  • För besättningsstorleken 100-199 tackor och baggar har antalet företag minskat med 39 företag från 347 företag till 308 företag.
  • För besättningsstorleken med 200 tackor och baggar eller fler, har antalet företag minskat med 9 företag från 164 företag till 155 företag.

Sammantaget har antalet får minskat med 15 071 stycken samtidigt som antalet besättningar ökat med 373 mellan åren 2020 och 2023.

De 1 % största företagen, det vill säga de 79 företag som har besättningar med minst 300 tackor och baggar skötte 15 % av fåren under 2023.

Läs också Fascinerande fakta om tackor och baggar 1970-2023