Fler vill satsa på dikor och får

Jordbruksverkets statistik för förprövade stallbyggnader för djur 2016 har kommit och visar på en rekordstor investeringsvilja bland nötköttsföretagen.

Det är framförallt inom dikoproduktionen som man ser en stor investeringsvilja. Den färska statistiken visar att 10 879 platser förprövades för tackor, jämfört med
7 368 platser 2015.

En svaghet med förprövningsstatistiken är dock att den inte följs upp ordentligt. Man vet alltså inte hur många av de förprövade plasterna som faktiskt byggs.

Jordbruksaktuellt: Fler vill satsa på dikor och får ››

Här finns statistiken ››