Flera förenklingar på gång för den som hanterar foder

Från och med den 25 december 2020 träder förändringar i kraft för den som hanterar foder. Det blir färre krav i rapporteringen av foder. Anmälan av foderanläggning i primärproduktionen ska göras till länsstyrelsen som tar över registeransvaret. En ledstjärna har varit att förändringarna ska leda till förenklingar för lantbrukare och foderleverantörer.
Den som är foderleverantör ska årligen rapportera in uppgifter om sin verksamhet till Jordbruksverket.
Enklare rapportering
Kravet på att anmäla enskilda foder tas nu bort. Istället för att rapportera kvantiteter för varje enskilt foder kommer detta istället att ske per foderkategori: råvaror, foderblandningar samt tillsatser och förblandningar.
– Vi vill göra tillvaron enklare för våra kunder. Många foderleverantörer har lyft att just rapporteringen av foder på detaljnivå har varit krånglig. Vår ambition är att förändringarna nu ska underlätta för företagen, säger Kersti Andersson.
Mer information
Du som hanterar foder
Regler för foderföretagare
Läs mer
Jordbruksverket: Flera förenklingar på gång för den som hanterar foder ››