Foderberäkningsnormer till växande lamm

Nu lanserar Gård & Djurhälsan nytt program som ger stöd och kunskap om hur du beräknar foderbehov till växande lamm. Den svenska lammnäringen har saknat foderberäkningsnormer anpassade till våra förhållanden, men genom Gård & Djurhälsan finns nu översatta NRC-normer på plats. Detta gynnar inte bara djurvälfärd, utan även produktionsekonomi och köttkvalitet på svenskt lamm.

Fodersnurra för lamm

Gård & Djurhälsan har förutom att anpassa NRC-normerna till våra förhållanden i Sverige även arbetat fram ett verktyg för beräkning av foderstat till växande lamm. Verktyget finns nu tillgängligt för lammproducenter och lammrådgivare. Något som vi ser möter ett behov från branschen.

Fodersnurran för lamm.xlsx (laddas ned)

Branschutvecklingspengen finansierade projektet

NRC-normerna och foderberäkningsverktyget har tagits fram genom finansiering från Branschutvecklingspengen. Verktyget finns tillgängligt för fri användning under 2024. Projektets slutrapport och nyheten Foderstat är grund till välmående lamm finns att läsa på Svenska Köttföretagens webbsida.

Relaterade länkar

NRC-normer och beräkningsverktyg för foderstat till svenska slaktlamm
Instruktionsfilm för Fodersnurra för lamm
Information om Branschutvecklingspengen
Foderstaten är grunden till välmående lamm

Fodersnurran är lättanvänd och transparent i sitt utförande. Men kom ihåg att det viktiga arbetet sker i uppföljningen. Verktyget är ett av flera verktyg och det kan vara idé att söka rådgivning för att ytterligare optimera lammens välmående och tillväxtmål.
Theo den Braver, Gård och Djurhälsan