För 100 år sedan fanns det mer än 1 miljon får och lamm i Sverige

Antalet får och lamm och som en följd produktionen av lammkött har varierat de senaste 100 får o lammåren. År 1916 fanns det drygt 1,1 miljoner får och lamm i Sverige. Antalet ökade sedan under första världskriget till runt 1,6 miljoner.

Efter första världskriget sjunker antalet får för att återigen öka under det andra världskriget. En bidragande orsak till ökningen av antalet får under krigen var att det var brist på ull och att priserna på ull därmed var höga. En snabb titt i importstatistiken visar att importen av t.ex. ulltråd sjönk kraftigt under krigen.

Hela artikeln
Jordbruket i siffror: För 100 år sedan fanns det mer än 1 miljon får och lamm i Sverige ››