För kännedom

Molstsberg är utsatt för fler påhopp från Stockholms länsstyrelse med föreläggande. SF och LRF jobbar med frågan bland annat via en jurist med expertkunskap.

Det här är inte accepterat att myndighetspersoner gör egna tolkningar av beslutad rovdjurspolitik. Mer information kommer när vi kan gå ut med sådan.

Gudrun Haglund-Eriksson, Rovdjursansvarig