Följ upp parasitförekomst!

Källa: Gård & Djurhälsan
Att får och andra betesdjur har parasiter är inget konstigt utan helt normalt. Så länge parasitbördan inte är för stor orsakas ingen skada, men det gäller att kontrollera parasitbelastningen, behandla vid behov och då med preparat som är effektiva.

Ha som vana att kontrollera parasitbördan hos lammen några gånger under betesperioden, senast inför avvänjning, för att se om behandling behövs eller inte. Tackor undersöks lämpligast på våren.

Under första halvåret har det förekommit ytterligare fall med gårdar där parasiter som är resistenta mot ett eller flera avmaskningsmedel antingen påvisats eller misstänks.

Läs Gård & Djurhälsans artikel om att hålla koll på parasitbördan här.

Foto Pixabay