Förbättrad lönsamhet med outnyttjade resurser

Ett intressant lunchmöte om att utnyttja naturbetesmarker.

LRF Kött tillsammans med SNP, SF och Magnus Ljung, SLU.

Kan ses i efterskott här: Förbättrad lönsamhet med outnyttjade resurser

Kommande möten här.