Företagsanalys, kompetensutveckling, ledarskap, generationsskifte

Projektet ”Mer mat – fler jobb” har mycket på matnyttigt på gång.

De erbjuder utbildningar som riktar sig till företagare inom livsmedelsproduktion och mathantverk. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF, och därför är priset på företagsanalys och utbildningar väldigt förmånliga. Medlemmar i Livsmedelsföretagen och LRF får dessutom ytterligare rabatt.

Läs mer på Mer mat – fler jobb.
Lista över aktuella kurser.