Forskare använder gamla pergamentskrifter för att studera jordbrukets utveckling

Miljontals dokument som finns sparade i världens arkiv kan ge ledtrådar till jordbrukets utveckling under tidigare århundraden, tack vare en ny teknik för att analysera DNA som finns i gamla pergament. Detta rapporterar forskare från Trinity College i Dublin och University of York i en ny studie.

Forskarna kunde använda den nya metoden för att extrahera och analysera DNA och protein från små prover av pergament från 16- och 1700-talet, och kunde samla tillräckligt med information för att att bestämma vilka typer av djur från vilka pergamentblad gjordes. De jämförs sedan med genom från deras moderna släktingar för att undersöka hur den genetiska mångfalden påverkades av jordbrukets utveckling.

-Ull var i svunna tider ungefär vad olja är för oss, så att genom att få veta hur mäniskan påverkade fårens genetik kan man förstå mycket av hur jordbruksmetoder utvecklats, säger Trinityprofessorn Daniel Bradley.

Ett av proverna visade en stark koppling till norra Storbritannien, särskilt den region där fårraser med svart huvud som Swaledale, Grov Fell och skotska Blackface är vanliga. Det andra provet visade en närmare samhörighet med mellersta och södra Storbritannien, de områden där fåraveln var som mest aktiv under de senare delarna av 1700-talet.

-Detta pilotprojekt antyder att pergament är en fantastisk resurs och det finns miljontals lagrade i bibliotek, arkiv, på advokatkontor och i privata händer. De kan ge oss viktiga uppgifter om källan djur och genom dem kan vi lära enormt mycket om jordbrukets utveckling på de brittiska öarna, tillägger Matthew Collins, chef för York’s BioArCh bioarchaeology center.

Red Orbit: Scientists Use Ancient Parchment DNA To Study Agricultural Development ››

Översatt med Google ››