Förslag till ny djurhälsoförordning

Remissyttrande angående förslag till ny djurhälsoförordning.

Datum: 2013-09-16
Remiss: Jordbrukssverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet tillsammans med
LRF
LRF Mjölk
Sveriges Nötköttsproducenter
Sveriges Grisföretagare
Svenska Ägg

Ladda ner remissvar (pdf) ››