Frågor och svar om att flytta djur vid brandrisk

Vilket är bäst för djuren – att flyttas eller att lämnas kvar?
Vem beslutar om jag ska flytta mina djur eller inte?
Kan myndigheterna tvinga mig att flytta mina djur?
Måste jag invänta beslut om utrymning innan jag flyttar mina djur?
Jag får inte tag på någon transport som är godkänd för djurslaget.
Ska jag släppa mina djur lösa innan jag åker iväg?

Svar på dessa frågor och många fler
Jordbruksverket: Vanliga frågor och svar om att flytta djur vid brandrisk ››