Framtidstro i fårtältet

Källa: Jordbruksaktuellt
Under årets lantbruksmässa på Elmia fick fåren och hästarna hålla till i ett särskilt tält utanför ordinarie mässhall. Huvudmålgruppen nådde man ändå, men en del av spontanbesökarna förlorades, menade några av utställarna.

En av utställarna var Siltbergs smide, ett företag som tillverkar inredning och tillbehör till får. De har sin tillverkning på Gotland, men har lager och försäljning över landet samt i Norden.

Att de fick vara i tältet hade de egentligen inget emot, men de kände att folk hade problem att hitta till dem på grund av bristfällig skyltning från Elmias sida.

Kvalitativa samtal
I en annan monter stod Magnus Jönsson, som är ordförande för Sveriges fåravelsförbund. Han var inte heller jättenöjd med det naturliga flödet mellan mässhallarna. Men överlag ändå nöjd.

– Även om de besökare som kom hit är färre till antalet, är det sådana som aktivt söker oss, för att de är intresserade av får och lamm­produktion. Så vi har nog mer kvalitativa samtal nu, sa han.

Magnus vittnade om ett enormt sug på marknaden. Prisbilden de senaste åren har stigit och nu utmanar KLS och Gotlands slakteri HKScan, som varit marknadsdominerande.

– Vi har ett problem att detaljhandeln inte vill eller anser sig kunna lyfta fram det svenska lammet, för att de inte får de volymer som de efterfrågar. Då är det bra att vi har lite fler tyngre aktörer som intresserar sig. Så att vi får en dynamik på den marknaden, sa Magnus.

Öka antal lamm
I Handlingsplan lamm har man bland annat ett projekt kring ätkvalitén där produktion, tillsammans med slakteri och handel ska se vad de kan göra tillsammans för att lyfta kvaliteten.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Framtidstro i fårtältet ››