Fransk fodertabell passar svenska lamm

Forskare vid SLU har gjort en studie av internationella rekommendationer som jämförts med åtta års svenska studier av vad svenska lamm faktiskt konsumerar.

Det visade sig alltså att det franska systemet, INRA, var det som bäst beskrev sambandet mellan konsumtion och tillväxt i de svenska försöken.

Studien har resulterat i en tabell som kan användas som ett hjälpmedel vid beräkning av foderstater till lamm, med avseende på energibehov. Tabellen baseras på de franska rekommendationerna för raser med medelstor tillväxtpotential.

Klicka här för att läsa faktabladet med fodertabellen i.

I nummer 4 av Stiftelsen Lantbruksforsknings nyhetsbrev Nytt om forskning så kan man läsa mer på sidan 3.

För mer information:
Evelina Viklund, SLU, tel 090-786 87 50
e-post evelina.viklund@njv.slu.se
Gun Bernes, SLU, tel 090-786 87 44
e-post gun.bernes@njv.slu.se
Projekt H0550152
Lammens näringsbehov
– litteraturstudie och inledande
framtagning av normer