Gå med i Klövkontrollen? Dags att skicka in ansökan.

Genom att ansluta sig till programmet får du som djurägare inte bara ett status som fri från fotröta och CODD (F-status), utan också en grundlig genomgång av klövhälsoläget i din besättning tillsammans med en kunnig veterinär.

Eftersom veterinärkontrollerna endast utförs under en kort tidsperiod (15/8-15/10) är det viktigt att redan nu skicka in ansökningshandlingarna om du vill ansluta besättningen i år.

Läs mer på Gård & Djurhälsans hemsida.

Foto Lena Grundén