Gårdar med nötkreatur och gårdar som är mindre levererar fler ekosystemtjänster än andra enligt en ny doktorsavhandling från SLU

Det slutar en bonde var åttonde timme i Sverige och i en del fall upphör då också betesdriften vilket kan minska landskapets variation och försämra den biologiska mångfalden. I en ny doktorsavhandling på SLU i Uppsala har Johan O Karlsson studerat hur nötkreatur i ännu högre grad kan bidra till ett hållbart livsmedelssystem och fler ekosystemtjänster.

Referat via Greppa Näringen med länk till doktorsavhandlingen Livestock as resource users and landscape managers

Foto Elof Nilsson