Gener avgör köttets mörhet

Nästa gång du klagar på kocken för att steken inte går att skära eller att ditt lamm Korma inte går att tugga så hejda dig lite…

Det kan ha mer med djurets gener att göra än kockens skicklighet vid grytan enligt forskare på mässan i Västra Australien för Jordbruk och boskap.

Forskare från CRC for Beef Genetic Technologies och the CRC for Sheep Industry Innovation använder päls- och blodprover för att se om djuren har rätt gener för mört kött.

"Det finns för närvarande 4 gener som är kända för att markera mört kött", säger forskarledaren Brian McIntyre på CRC Beef Genetic.

Forskningsprojektet tittar också på sammverkan mellan generna och andra faktorer så som hängmörning, hormoner och ålder på djuren.

Mörhet mäts av kraften som behövs för att skära genom ett stycke tillagat kött. Kraften mäts i kg och ett mört kött behöver ca 3,5 kg medan ett segt kräver upp till 5,5 kg.

Dr McIntyre säger att kött med de två bästa genmarkörerna för mörhet kan vara upp till 1 kg mörare än kött utan markörer.

Forskningsledaren för CRC Sheep Industry, Robin Jacob, säger att studierna kan förse australiensiska lammproducenter med verktyg för att kunna producera ett högkvalitativt kött.

Prover kommer samlas in från 10 000 lamm under en femårs-studie för att undersöka mörhet och näringsvärde i köttet.

 

Artikeln hämtades från Sience Alert och översattes av Emma Rosenmüller.