Geten ökar i popularitet

Klurig, intelligent och produktiv – geten har de senaste åren blivit allt mer populär. Antalet getter fördubblades mellan 2006 och 2013.

Katrina af Wetterstedt, som driver Goa Gård i Hasslarp i Nordvästskåne, tror att det kan bero på att det har blivit större efterfrågan på getost.

På gården finns cirka 75 getter av arten svensk lantras, varav 50 används för mjölkproduktion till främst ost. Hon tycker att det är lättare med getter än med kor.

SVT Sydnytt: Djurböndernas nya favorit ››