”Goda förutsättningar för ullindustri på Gotland”

Pressmeddelande från projektet Ullindustri på Gotland

Kunskap om ullförädling, god tillgång på råvara och ett växande konsumentintresse för hållbara material ger Gotland goda förutsättningar att vidareutveckla en lokal ullindustri. Det visar förstudien ”Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland” som nu är slutförd. Förstudien finansierades av LeaderGute och Jordbruksverket och drevs av Hushållningssällskapet Gotland.

Lotta Löwhagen Lundberg, inhyrd konsult av Hushållningssällskapet Gotland, slår fast efter att ha presenterat rapporten för dels ullbranschen den 24 april och för särskilt inbjudna representanter för Region Gotland, Länsstyrelsen, Grönt Centrum och Får-föreningarna på Gotland den 13 juni 2018: Det finns framtidstro och utvecklingsvilja inom ullbranschen på Gotland! Många företag har konkreta investeringsplaner. Det finns också en tydlig vision om ett ullcentrum på Gotland.

Med Ullkontoret är Norra Europas största ulltvätteri etablerat på ön, dessutom finns tre spinnerier och en rad andra ullindustriella verksamheter. Tillgång till ett storskaligt ulltvätteri ger helt nya möjligheter för förädling av den gotländska ullråvaran, eftersom i princip all ullförädling börjar med tvättning. Ullkontoret är det enda företag i Sverige som i större skala kan erbjuda ”svensktvättad” svensk ull. Större volymer av svensk ull skickas idag för tvätt utomlands till bl.a. England och Belgien.

Gotland är det län i landet som, näst efter Västergötland, har flest får i landet (ca 70 000 djur). Få och stora besättningar på en relativt begränsad yta ger förutsättningar att utveckla en industriellt effektiv insamling. Ull är en förnybar råvara. Alla får i Sverige klipps 1–2 gånger per år och en stor del av denna naturfiber kan idag inte tas tillvara. På Gotland beräknas den årliga ullskörden till drygt 100 ton och förstudien indikerar att ca 50–60 procent av den ullen idag samlas in för vidareförädling. Det är en stor andel jämfört med landet i övrigt och beror främst på att det här finns etablerade industriella flöden som kan hanterar stora volymer.

Gotländsk ullnäring är en ganska osynlig bransch, därför har det varit en utmaning att inventera. Många har ullen som bisyssla till annat företagande. Men det är viktigt att synliggöra det som faktiskt finns! Viktigt är också att etablera begrepp som ”ullindustri” och att se ullfiber som industriell råvara.

Inom ullbranschen på Gotland finns viss kompetensbrist och behov av generationsskifte. Kompetensbristen innebär framför allt brist på teknisk kompetens och industrikompetens.

I rapporten konstateras att plattformar för affärsmässig samverkan saknas. Nätverk och samverkan kan bidra till utveckling och innovation. Det skulle behövas någon koordinator så att det inte ligger på enskilda ideella krafter. Ett möte har anordnats med representanter för Gotland Grönt Centrum, som är medlemmar i  ACTE (Europeiskt nätverk för textil, mode och design) och ALMI Expand för att diskutera hur man kan gå vidare med att tillskapa både kunskapscentrum och teknikcentrum framöver.

Vill du veta mer
Kontakta VD Mats Pettersson Hushållningssällskapet/Gotland Grönt Centrum
070 316 04 01, mats.pettersson@hush.se
Ullindustri på Gotlands hemsida ››