Grön konkurrenskraft 2015

Ett effektivt lantbruk som ger god avkastning och friska djur med bra tillväxt sammanfattar Sveriges jordbruksproduktion.

Men svenska bönder har högre kostnader för byggnader, arbete och maskiner jämfört med konkurrentländerna. Rapporten Grön Konkurrenskraft ger för fjärde året i rad en sammanfattande bild av det svenska jordbrukets och våra konkurrentländers produktivitetsutveckling.

Jordbruksverket: God produktivitet i svenskt lantbruk ››
Hela rapporten Grön konkurrenskraft 2015 (pdf) ››