Gröna Möten i samarbete med Norra Älvsborgs Fåravelsförening

Under fredagsförmiddagen genomfördes ett hybridevenemang av Gröna Möten i samarbete med Norra Älvsborgs Fåravelsförening på Rasta i Lilla Edet med möjlighet att delta digitalt. Totalt var vi 25 deltagare som fick lära oss mer om köttkvalitet på lamm. 

Text och foto Oskar Reineling

Erica Lindberg, verksamhetsledare på Svenska Fåravelsförbundet, presenterade kort förstudien Svenskt Lamm. Studien är ett samarbete mellan Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, LRF Kött och Svenska Köttföretagen och syftar till att kraftsamla branschen med slutsyftet att öka lammproduktionen. 

Vidare fick vi höra från Elin Stenberg, SLU, om hennes intressanta forskning på faktorer som påverkar köttkvaliteten hos lamm. 

Vi avslutade dagen med Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU, som presenterade projektet Lammlyftet och Meat Standard Sweden lamm (MSS).

Utöver föreläsningarna fördes givande diskussioner mellan deltagarna och förhoppningen var stor för att vi ska kunna öka lammproduktionen i Sverige.