Gröna möten om slaktlammkvalitet och hållbara betessystem

Agroväst Gröna möten bjuder in till en workshop om hållbar och lönsam betesdrift samt en träff om ökad kvalitet på svenskt lammkött.

HUR PRODUCERAR VI ETT OPTIMALT SLAKTLAMM?

9 februari 2024 kl 09.30-12.30
Rasta Lilla Edet, Skansenvägen med möjlighet att delta digitalt
Anmälan här

Svensk lammproduktion står för en liten del av den totala konsumtionen och har i många år haft problem med skiftande kvalitet när det gäller slaktlammen. Jämfört med andra länder har får- och lammrelaterad forskning inom detta område varit bristande. Många faktorer spelar in när det optimala slaktdjuret ska tas fram, såsom produktionsmetoder, utfodringsintensitet och hantering av slaktkroppar. Under förmiddagen kommer vi få höra om projekt och forskning som gjorts inom området.

Agroväst Gröna Möten bjuder i samarbete med Norra Älvsborgs Fåravelsförening in till ett hybridevenemang med fokus på köttkvalitet hos lamm. Det kommer finnas möjlighet att delta digitalt via länk.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, rådgivare och studenter. Sista anmälningsdag är 5 februari. Ange vid anmälan om du vill delta på plats eller via länk. Mer information och länk skickas ut dagen innan evenemanget. Vid frågor kontakta oskar.reineling@agrovast.se. Välkomna!

MER HÅLLBARA OCH RESILIENTA BETESSYSTEM I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT

6 februari 2024 kl 09.30-15.30
Västerlanda bygdegård, Lilla Edet
Anmälan här

Välkomna till workshopen ”Hållbar och lönsam betesdrift”. Vi börjar med fika för att därefter få lyssna till när en mjölkproducent, en dikalvsproducent och en lammproducent berättar om varför bete är så viktigt i deras produktion, vad de har för betesstrategi på åker- respektive naturbete och vilka arter de har valt att ha i sina betesfröblandningar. Efter presentationerna hålls gruppdiskussioner kring betesdrift som slutligen diskuteras i helgrupp. Dagen avslutas med ett studiebesök hos Johan Stegard, Elfhems gård i Västerlanda.

Evenemanget är ett samarrangemang med Agroväst Gröna Möten och kunskapsplattformen SustAinimal som leds av SLU och som handlar om idisslarnas roll i livsmedelssystemet där bete har en avgörande roll. Vi vill genom den här workshopen fånga in lantbrukarnas kunskap och erfarenheter. Vi vill även inventera framtida behov av kunskap gällande betesstrategier på den enskilda gården, nya vallfröblandningar och torktåliga grödor med målet att ge mer resilienta betessystem i ett föränderligt klimat.

Workshopen kommer att följas upp med aktiviteter under vår och sommar såsom fältvandringar och fälttester hos lantbrukare där lantbrukare, rådgivare och forskare utbyter erfarenheter. Det ger också möjlighet att delta i ett EU-projekt om biodiversitet i gräsmarker i ett förändrat klimat.

Evenemanget vänder sig till dig med ett intresse för en effektivare betesdrift. Vid frågor kontakta oskar.reineling@agrovast.se. Anmäl dig senast 2 februari via länken ovan. Varmt välkommen!