Hearing om rovdjur

Den 11 april deltog Fåravelsförbundet i en hearing om rovdjur hos Landsbygdsdepartementet.

Inbjudna var länsstyrelserna, Viltskadecenter och representanter för näringingarna. Hearingen fokuserade på får- och rennäringarnas situation. Från näringarnas sida deltog Svenska Samernas Riksförbund, LRF, Fäbodbrukarna och SF.

SFs presentationen i kort sammanfattning
1. Konsekvensanalys. När kommer den? Hur analyseras fårhållningen. Av vem?

2. Målkonflikter:
A. Elstängsel hindrar allmänhetens tillträde till betesmark (allemansrätten).
B. Biologisk mångfald hotas när naturbeten överges (Natura 2000 och Ramsar)..
C. Åkermark används till bete i stället för odling av människoföda.
D. Nattintag bryter mot djurskyddslagen och mot ekocertifieringar (kräver utegång).
E: Landsbygdsprogrammets pengar behövs även till annat.

3. Vi måste kunna driva både småbruk och stora lantbruk.

4. Full kostnadstäckning för förebyggande åtgärder. Uppsättning och skötsel av stängsel, uppgradering av elaggregat, inbyggnad av öppna fårhus, flytt av djur (tid och personer). Förlorar betesperioder på återväxt (inte inhägnad).

5. Lånad, kommunal och arrendemark; vem hägnar in den?

6. Full ersättning för alla kostnader vid skada plus skälig timersättning för sekundära skador. Även om inte rovdjursavvisande stängsel finns.

7. Fungerande akut-team måste komma genast vid skada och stanna tills det är klart. Handläggning måste gå snabbt och vara empatisk. Inga fåröron i plastpåse. Mycket stora olikheter i länen.

8. Lantliv måste få innefatta svamp och bär, barn som rider, jakt, fiske och husdjur (hund och katt) och tamdjur även för nöje.

9. Så få vargar som möjligt, fördelade över landet. Varg i odlingslandskapet, runt gårdar och i samhällen måste jagas.

10. Människans intresse går före rovdjuren.