HKScans betesblogg april-maj 2021

Våren är ovanligt segdragen och långsam i år vilket har senarelagt årets betesutsläpp. Som det ser ut idag, den 27 april, kommer betestillgången under de 15-20 första betesdagarna i maj bli mycket dåliga. Så även om vi kan hoppas på en mirakulös omsvängning av vädret så måste vi nog försöka tänka ut en strategi för att klara den situation som känns mest trolig framöver. Vilka är alternativen för mjölkande tackor med 20-45 dagars lamm?

Läs betesbloggen som som föreslår olika lösningar för tackor med lamm i olika åldersgrupper. Artikeln finns länkad här på HKScans hemsida.