HKScans betesblogg juni 2021

Betesbloggen – juni 2021

Frånsett de ställen som fått för mycket regn, så har det varit mycket gynnsamma tillväxtförhållande för betet från mitten av maj tills nu. Den goda vattentillgången i marken har gjort att växterna har haft lätt att komma åt tillgänglig näring. Betet har varit osedvanligt mörkgrönt och därmed mycket näringsrikt.

Att både betestillväxten och beteskvalitén har varit betydligt över det normala under tre veckor är naturligtvis positivt. Utmaningen samtidigt med detta blir dock att det är svårt att hinna med att beta allt. När betena börjar förväxa är det också lätt att komma in i en ond spiral av försämrad foderkvalitet, lägre dagligt foderintag och därmed ännu mer förväxta beten.

Läs betesbloggen juni om strategi för avbetning, varför förvuxna naturbeten är så tråkiga och prognos för betestillväxten på naturbeten efter midsommar.