Höstens Elitlammkurser

Här hittar du datum för höstens fortsatta kurser, alla genomförs via Teams med Titti Strömne som kursledare. Mer information och möjlighet att anmäla kommer efter hand på Elitlamms hemsida.

Fokus på Avel

  • Tisdag 5 september 19.00-20.30
  • Torsdag 7 september 19.00-20.30

Den här kursen är bra att gå inför inköp av avelsdjur, för urval av egna livdjur, för att sätta avelsmål och för att se besättningens utveckling. Vi går igenom funktioner i Elitlamm Avel & Produktion som du har nytta av i ditt avelsarbete. Vi tittar bland annat på anpassade djurlistor, testa släktskap och avelskompassen. Vad betyder avelsvärdena och hur kan du använda dem?

Kursledare Titti Strömne, digitalt via Teams. Anmäl HÄR!

Kom igång med Elitlamm Avel & Produktion

  • Torsdag 28 september 19.30-20.30
  • Tisdag 3 oktober 19.30-20.30

Stalljournalskurs

  • Tisdag 10 oktober 19.30-20.20
  • Torsdag 12 oktober 19.30-20.20

Fokus på hälsa

  • Tisdag 24 oktober 19.30-20.30

Uppföljning i Elitlamm Avel & Produktion

  • Tisdag 21 november 19.30-20.30

Genbank för allmogefår i Elitlamm Avel & Produktion

  • Torsdag 23 november 19.30-20.30

Alla kurser arrangeras av Svenska Fåravelsförbundet och Elitlamm i samarbete med Glada Fåret.