Hot påverkar lantbrukarnas psykiska välbefinnande

Oron för att drabbas av kritik, kriminalitet och en belastande byråkrati försämrar livskvaliteten för lantbrukare visar en ny studie som finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning.

En pågående studie vid SLU undersöker lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktionen, och bedöma konsekvenserna för individen och verksamheten ekonomiskt, socialt och hälsomässigt.

Undersökningen illustrerar spännvidden av allt som man kan bli utsatt för som djurproducent. Från störningar och åverkan från en oförstående och oförsiktig allmänhet via myndighetskritik, negativ mediabevakning om uppfödning och köttkonsumtion och påhopp i sociala medier till stölder, intrång, sabotage, hot och våld riktad såväl mot företaget i sig som mot lantbrukaren, familjen och anställda.

Läs om studien på Stiftelsen lantbruksforsknings hemsida