Importerat lamm – allt oftare på svenska matbord

Ekot har idag ett inslag om att konsumtionen av lammkött ökar i Sverige. Men 7 av 10 lamm är importerade.

Magnus Jönnsson, SF, och Maria Forshufvud, Svenskt Kött tilfrågas om läget för lammproduktionen.

– Man ser lammen som en klok naturresurs. De är ute och betar och bidrar till goda värden ute på landsbygden. Man har en bra uppfödningsform i Sverige och det är man beredd att stödja genom att köpa det, säger Maria Forshufvud som är vd för för branschorganisationen Svenskt Kött

– Vi har just nu en dialog, från bonde till slakt och handel och ut till konsument. Var vi kan hitta förbättringspotenttial? Det finns ett stort intresse att ta reda på det här. Det ser jag som oerhört positivt, säger Magnus Jönsson.

Lyssna på hela inslaget
Sveriges Radio, Ekot: Inhemsk produktion står still ››