Införande av nya jordbrukarstöd 2015

År 2015 kommer en ny jordbrukspolitik som ska gälla till och med år 2020. Jordbruksverkets chefsekonom, Harald Svensson, svarar här på några frågor om läget kring införandet av de nya stöden.

Vad är klart när det gäller de nya stöden?

Regler och villkor för gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare är klara och information om dem finns på Jordbruksverkets webbplats. Där finns även övergripande information om miljöersättningar och kompensationsbidrag, men den detaljerade informationen dröjer tills EU har godkänt den svenska utformningen av stöden.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››