Information om vaccineringen mot blåtunga

Den
statliga vaccinationskampanjen som Jordbruksverket driver börjar närma
sig slutet.

Så här långt har drygt 500 000 doser givits utav de drygt
1
miljon vaccinationer som ska utföras under säsongen och målet är att
Sverige blir friförklarat från blåtunga under slutet av 2010.

Jordbruksverket bedömmer
att om djurägare, veterinärer, vaccinatörer och myndigheter fortsätter
ett bra samarbete så kommer vi att uppnå en så hög vaccinationsgrad att
sjukdomen blir utrotad från landet. Om Sverige blir friförklarat från
blåtunga under slutet av 2010 kommer vaccinering inte längre att vara
obligatorisk. Vaccinationskampanjen inom EU har resulterat i en
dramatisk nedgång av antal blåtungesmittade djur vilket har besparat
mycket djurlidande och ekonomiska förluster.

Biverkning av vaccinet
Jordbruksverket
har på senare tid fått rapporter från lantbrukare som upplever att
vaccineringen mot blåtunga orsakar biverkningar såsom kastningar och
dödfödslar. Dessa rapporter tar Jordbruksverket på stort allvar och
verket vill uppmana till att djurägaren utreder problemen så långt det
är möjligt i samråd med Jordbruksverket och djurägarens veterinär. Det
finns en mängd tänkbara orsaker till fruktsamhetsstörningar som till
exempel infektioner. Får man reda på orsaken till problemen så kan de
åtgärdas. Det finns också sammanställningar som visar att en viss mängd
kastningar (2-5 %) förekommer även under normala förhållanden i en
nötkreatursbesättning. 

De
forskningsstudier som finns om blåtungevaccinet visar att det är säkert
att använda och det har inte gått att påvisa någon vetenskaplig grund
till att vaccinet skulle orsaka fruktsamhetsproblem. Den statistik som
finns om fruksamhetsresultat i KAP (databas med resultat från
köttproducerande avelsbesättningar) och kokontrollen
(mjölkproducenternas databas) visar inte att det har skett någon
försämring sen vaccinationerna mot blåtunga påbörjades. 

Antalet
rapporter om biverkningar är få i proportion till hur många djur som
vaccinerats och i de allra flesta fall genomförs vaccineringen utan
några efterföljande problem. Det är mycket vunnet med ett heltäckande
skydd mot blåtungeinfektion och en kraftfull insatts nu kommer
förhoppningsvis att ge Sverige frihet från sjukdomen under många år
framöver.

Läs mer om biverkningar relaterade till blåtungevaccinet på SVA:s webbplats.