Ingemar och Margareta Zachrisson, Mysten, Alingsås

Nominerade av Gotlandsfårsföreningen

GFF2FotoToreHagman

Vilopaus vid gårdsmuren.
Foto Tore Hagman | Hämta högupplöst ››

Mystens gård i Hemsjö, Västergötland ligger i ett gammalt kulturlandskap som under Ingemar och Margareta Zachrissons vård och med hjälp av gårdens gotlandsfår bevarat sin unika karaktär. I Mystens gårdsbutik säljs både kött av lamm och vilt, lammskinn, garn samt ull- och skinnhantverk. Även trädgårdprodukter från egen odling finns till försäljning under säsong. Mysten är KRAV-certifierad sedan 1995.

Ingemar och Margareta Zachrisson arrangerar kurser i bl.a. skinnsömnad och gärdsgårdsbygge av gammal typ och tar emot besöksgrupper som får möjlighet att delta i gårdens verksamhet. Verksamheten har dokumenterats i de välskrivna böckerna ”År med får – en fårbondes dagbok” och ”Utblick från en gårdsplan”.

Bevara, nyttja och utveckla är ledord som stämmer bra in på den Zachrissonska livsstilen. På Mysten blandas gammal och ny teknik med tradition och förnyelse.

Motivering:
Ingemar och Margareta Zachrisson har under många år bidragit till att utveckla och informera om svensk fårhållning.

De har startat spinneri, slakteri, skrivit böcker, sponsrat projekt, bevarat det gamla kulturlandskapet, utvecklat besöksnäring på gården, öppnat gårdsbutik, hållit kurser i skinnsömnad och gärdsgårdsbygge, fungerat som mentorer för nya fårägare m.m. Med böckerna ”Utblick från en gårdsplan” och ”År med får – en fårbondes dagbok” får en intresserad allmänhet en inblick fårägandets magi. Nyblivna gårds- och fårägare, och säkert många fler, kan lära och inspireras.

I samarbete med lokala kollegor har Ingemar och Margareta tagit fram en broschyr om hur de betande djurens liv påverkar inte bara klimat och biologisk mångfald utan också köttets nyttighet, smak och kvalitet. Broschyren är högst aktuell i dagens kött- och klimatdebatt och av intresse för alla som värnar om de små idisslarnas stora värde.

Ingemar och Margareta är värda att uppmärksammas för sin goda fårgärning!

GFF1FotoToreHagman

Samverkan tre parter emellan – fårflocken, Trizz och Ingemar.
Foto Tore Hagman | Hämta högupplöst ››