Inte säkert att alla som söker får pengar

Källa: ATL
Just nu råder oklarheter kring ersättningar för rovdjursstängsel. EU-processen försenar starten för utbetalningar nästa år och hur mycket pengar som finns kvar att söka i år vet inte Jordbruksverket. Om det ens blir några pengar.

Samtidigt som många djurägare, framför allt i Skåne, har drabbats av stora rovdjursangrepp råder det oklarheter kring ersättningar för rovdjursstängsel. Fram till den 18 oktober kan djurägare skicka in ansökningar om att få ersättning för rovdjursstängsel men hur mycket som finns kvar i potten är oklart.

Läs hela artikeln ››

Den 4 oktober gick Länsstyrelsen i Skåne ut med ett pressmeddelande som säger att man fått muntlig information om att finansieringen av stängsel inte kommer att dras in, men att man i praktiken inte kommer att kunna ta emot ansökningar och betala ut bidrag de närmaste sex till sju månaderna.

Läs pressemddelandet här ››