Internationellt fårmöte i Bryssel

Europas fårnäring diskuterade lammproduktion med representanter från Nya Zeeland

Fredagen den 4 oktober anordnades ett internationellt fårmöte i Bryssel, på initiativ av den europeiska bondeorganisationen Copa-Cogeca.

LRF och Svenska Fåravelsförbundet deltog med flera representanter och intog under en heldag intressant information om trenderna i Europas fårnäring ställda i relation till andra stora fårländer, bland andra Nya Zeeland varifrån vi idag får den största andelen importerat lammkött.

Intensiva arbetsdagar och diskussioner i Bryssel för våra svenska representanter Anette Skoog, Erica Lindberg, Magnus Jönnsson och Tomas Olsson.

Stora utmaningar, men också möjligheter
Det konstaterades bland annat under dagen att fårnäringen står inför stora utmaningar men att situationen kan se någorlunda gynnsam ut de närmaste åren. Många förändringar är på gång för fårsektorn, ökande global konsumtion i kombination med ett svalnande intresse för lammkött i delar av Europa, gör att det är viktigt att hitta nya marknader.

Intresset för lammkött som ökar framförallt på den asiatiska marknaden kan i framtiden medföra att vår idag största importör Nya Zeeland sprider sina produkter till delvis andra områden, vilket kan ge nytt spelrum för det europeiska lammköttet.

Vi arbetar samtidigt med en i många länder dyr produkt med höga produktionskostnader, vilket gör att lönsamhetsutmaningarna inför framtiden är stora.

Fler unga behövs!
Utmaningen att få unga människor in i näringen är stor, och krävs för att få ökad produktion.

Brist på mark och kapitalförsörjning skapar höga ingångströsklar
Konkurrensen om marken diskuterades mycket under dagen, från både mjölk, spannmål och energigrödor finns hög konkurrens om marken i stora delar av världen, där lammproduktionen ofta har stora svårigheter att konkurrera.

Något om läget i Asien
Kineserna äter ca 3 kg lamm/capita. Kina har 280 miljoner får men har likväl ökat sin import till det dubbla på ett år. Köttet kommer främst från Australien och Nya Zeeland, och importen ligger nu runt 125 000 ton. Att jämföra med hela Europa som importerar ca 190 000 ton. Priset på lammkött i butik i Kina varierar mellan 30-75 US dollar/kg.

Även om Kina är en svår marknad för EU så gynnar sannolikt deras ökade ekonomiska tillväxt även oss då deras kötthunger driver våra priser. Även Indiens ökade befolkning och ekonomiska tillväxt påverkar efterfrågan på global nivå.

Australien slaktar idag 6 miljoner lamm/år vilket motsvarar hela Sveriges lammslakt på ca två veckor. Deras största aktör inom lammkött jobbar mycket med att uppnå en jämn slakt över året. Köttet kvalitetssorteras och olika produkter riktas till olika marknader. Samtidigt har de i stor omfattning bevarat en bild av ett familjeföretag med rötter och hjärta i Australien.

Och hur ser det ut i Sverige?
Vi importerar i dagsläget ca 70 % av det lammkött vi äter (första halvåret 2013 låg vi på 74 % import). Vår import av lammkött kommer huvudsakligen från Nya Zeeland, men också från Irland.

Vi har goda förutsättningar för en ökad lammproduktion i Sverige, och en av våra stora utmaningar är liksom i många andra länder att få unga att satsa. Bristen på mark och kapital är två stora ingångströsklar som gäller även hos oss. Detta påverkar inte minst möjligheterna att komma igång med lammproduktion, då vi ofta har svårt att konkurrera med andra produktionsgrenar om marken.

En av våra stora fördelar, som vi inte delar med särskilt många andra europeiska länder, är att vi har en stadigt ökande konsumtion av lammkött. Vi har stor potential att producera och sälja mera svenskt lamm.

För att anta utmaningarna inför framtiden behöver vi fortsätta jobba för ett ökat politiskt stöd för svensk livsmedelsproduktion och underlätta för producenter att överbrygga de trösklar som finns.

Intensiv konsumtion av information …

.. och av kaffe?

Dagen kan sammanfattas med att fårnäringen har stora utmaningar men också potential mot bakgrund av den ökande befolkningen och behovet av animaliskt protein.

Läs mer i tidningen
Mer om vad som händer under våra möten i Bryssel kommer i Fårskötsel.

Text: Erica Lindberg och Magnus Jönsson
Foto: Magnus Jönsson och Tomas Olsson