Internorden 2020 flyttas till 2021

Vi måste tyvärr meddela att Internorden-mötet som var planerat till augusti i år skjuts upp. Detta efter att ha haft en dialog med våra nordiska kollegor med anledning av det rådande virusläget.

Vi tar dock nya tag och ni kan redan nu boka in 13-15 augusti 2021 för detta möte i stället. Hoppas vi ses då!

Vänliga häsningar
Gun och Annelie

Mer om InterNorden ››

Svensk Internordenkontakt
Gun Bernes
Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
901 83 Umeå
090-786 87 44, 070-296 51 89
Gun.Bernes@slu.se