Irland: Låt hullbedömningen styra utfodringen

Fåruppfödare bör hullbedöma varje tacka, dels vid dräktighetsskanning och igen en månad före lamning, för att exakt kunna bedöma tackornas behov av foder under dräktighetens sista veckor. Detta var fårrådgivaren Edward Egans budskap vid den årliga konferensen i Trim.

– Jag vet att många bönder kommer att tycka att detta skapar extra arbete, men det finns till exempel en möjlighet att hantera fåren vid skanningen eller när de får sina gasbrandsvaccinationer före lamningen, sa Edward Egan.

– Dräktiga tackor bör ha en hullpoäng på 3,5 vid skanningen, som kan sjunka till 3,0 vid tiden för lamning. De bör då kunna ta ytterligare en halv poäng från sina ryggar för att producera den mjölk deras nyfödda lamm behöver. En tacka som lammar i dåligt skick kommer inte att vara i stånd att utnyttja sina kroppsreserver på detta sätt. Som en följd kommer hon att kräva extra tillskottsutfodring, för att kunna producera tillräckligt med mjölk.

Egan fortsatte med att påpeka att fåruppfödare behöver ha analyser av alla sina foder innan de utformar tackornas foderstater. Detta gäller även hö.
-Hö är ett fodermedel med notoriskt lågta proteinhalter, det är något som alltid slår förbönerna när de sätter sig ner för att räkna ut foderstaterna.