Kan utfodring med tång sänka idisslarnas metanutsläpp?

För att undersöka om utfodring med alger drastiskt kan minska kors metanutsläpp pågår ett försö på en CSIRO-forskningsstation där nötkreatur fodras med en blandning av spannmål och tång.

Om försöket är framgångsrikt kan det bana väg för en kommersiell australiensisk tångodlingsindustri, samtidigt som köttproduktionen kan minska sina metanutsläpp.

Jordbruket bidrar med över 15 procent till Australiens totala utsläpp av växthusgaser, och nästan 70 procent av detta är från får och nötkreatur. Forskning som gjordes förra året visade att i laboratorieimiljö kan tillsats av torkat tång till en kos diet minska mängden metan som produceras med upp till 99 procent. Dessa resultat testas nu med levande boskap på CSIROs Lansdown Research Station, väster om Townsville, i norra Queensland.

Man har även gjort liknande försök med får, som visade imponerande metanminskningar efter att djuren matats med tång. Försöket visade en minskning av metanutsläppen med 60 procent, även om vissa får i försöket endast minskade sina metanutsläpp med 1 procent.
Forskaren Dr Charmley hoppas att det ska finnas tidiga resultat i juli, och om de är positiva kan försöket utökas till mer storskaliga försök på så kallade feedlots.
– Vi matar endast ett litet antal djur, eftersom vi bara har en liten mängd tång, säger han.

Att hitta tillräckligt med tång för större försök är en stor utmaning för CSIRO-teamet, och det är också det största hindret för en kommersiell makroalgproduktionsindustri i Australien. De arter av tång som används i försöket kallas Asparagopsis taxiformis, och för närvarande handplockas den av dykare från centrala Queensland.
– Det går inte att köpa den någonstans och den kan bara skördas manuellt. Dykarna går ner och skär loss tång som de lägger i kassar, och snorklare samlar ihop skörden och tar upp den till pråmen, berättar Dr Kinley.

Med tanke på att det finns cirka 30 miljoner nötkreatur i Australien, kommer handplockad tång inte att räcka för att förse boskapen med tång. Därför är lösningen att utveckla sätt att odla tången. Detta är dock också svårt, eftersom denna typ av tång inte odlas någonstans i världen.
– Denna tång har aldrig blivit odlad förr, men genom att testa ett brett utbud av tångsorter har vi identifierat den som den bästa kandidaten, säger Dr Kinley.

Det finns också intresse från USA, där det finns ett stort tryck på den kaliforniska boskapsindustrin att minska sitt koldioxidavtryck.

ABC News: Seaweed-fed cows could solve livestock industry’s methane problems ››
Översatt med Google ››

Mer om tång här på hemsidan:
Nya fodermedel: Alger till får? ››
Norge: Forskare försöker ersätta soja med tång ››