Klimatsmartare kött

Resultatet av projektet Fossilfritt Kött, ett LRF:s Hållbara Gotlandprojekt i samarbete med Gotlands Slagteri, lanseras nu under namnet Klimatsmartare kött.
Idisslare, som exempelvis får och kor, ger upphov till klimatpåverkan på flera sätt. Den största påverkan kommer från metanet som bildas i djurens magar när de idisslar. Det pågår en del forskning om hur vi kan minska metangasutsläppen från idisslare, men än så länge har man inte svaret på den frågan. Under tiden fokuserar gårdarna på att minska klimatavtrycket från de utsläppskällor som man kan påverka redan idag.
Som stöd till gårdarna och för att kunna visa vilka åtgärder man fokuserat på används en speciellt framtagen checklista för klimatsmartare kött. Tack vare checklistan blir det lättare för gårdarna att bocka av de åtgärder som krävs för att köttet ska vara klimatsmartare.
Kolla in Klimatsmartare kötts nya hemsida ››