Konsekvensutredning gällande ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Datum: 2017-05-17
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››